Januar 2020 Mir haten 2 x eng Porte Ouverte

Mir haten am Januar den 8. an den 22. jeweils eng Porte Ouverte wou mir e gemittleche Mëtteg bei engem gudde Pättchen, bei Kaffi a Kuch verbruecht hun.

Den 8. Januar hu mir traditionell eisen 3 Kinnegsdag gefeiert, an och drei mol eng Kroun verdeelt.
Och de Comite-Partner Camille hat eng Kroun aus sengem Kuch geknabbert.

Falls een eng flott Foto an der Porte Ouverte vum 22. Januar gemaat huet, wiere mir frou se och hei derbei zesetzen.

E klengen Iwerblëck an eisem Fotoalbum:

Schreibe einen Kommentar